Detasarea unui cetatean dintr-o tara membra UE in Romania

3. actul aditional sau documentul de detasare, din care sa rezulte, perioada detasarii (maxim 24 de luni), functia, activitatile pe care le va desfasura, locul detasarii, precizari privind calitatea de asigurat pe durata detasarii, drepturile salariale lunare cuvenite pe perioada detasarii care vor fi impozitate in Romania;4. formularul portabil A1 din care rezulta ca persoana ce va fi detasata ramane cuprinsa in sistemul de asigurari sociale din tara UE, in original precum si tradus si legalizat in limba romana;5. cardul European de sanatate;6. certificat de rezidenta fiscala pentru fiecare an de detasare, in original precum si tradus si legalizat in limba romana;7. prezentarea la ORI (Oficiul Roman pentru Imigrari) cu cartea de identitate pentru a fi inregistrat si a i se elibera certificatul de inregistrare;8. inregistrarea comunicarii la ITM–ul in raza caruia va desfasura activitate, de catre angajatorul din UE;9. control medical de medicina muncii;10. instructaj general si specific de protectia muncii;11. deschiderea unui cont bancar pe numele detasatului in care se vor vira banii necesari pentru plata impozitului in Romania.Dupa inceperea detasarii;1. depunerea declaratiei 222, in termen de 15 zile calendaristice de la data inceperii detasarii;2. primirea lunara din partea companiei care ii detaseaza a statului de plata, fluturasului de salariu, sau altui document din care sa rezulte venitul brut lunar al detasatului, pe fiecare luna de detasare, care sa corespunda cu cuantumul prevazut in contractul/actul aditional de detasare;3. intocmirea si depunerea lunara din partea detasatului a declaratiei 224 privind venitul brut realizat in fiecare luna de detasare si impozitul datorat;4. plata impozitului datorat in Romania pentru fiecare luna pana la data de 25 a lunii urmatoare;5. la sfarsitul fiecarui an de detasare, detasatul trebuie sa prezinte certificatul fiscal din tara de origine pentru anul respectiv si ANAF va elibera un certificat de atestare a impozitului platit in Romania, bilingv, in Romana si Engleza;6. la data incetarii detasarii se va depune de catre angajatorul strain o comunicare la ITM privind incetarea detasarii, in termen de 5 zile de la data incetarii;7. persoana juridica romana trebuie sa inregistreze, in termen de 15 zile calendarictice, declaratia 222 privind incetarea detasarii.